Ads TopSve su  glasnija šuškanja kako producentica Nathalie Lartilleux za svoju novu telenovelu (a to bi trebala biti prerada telenovele Los Ricos Tambien Lloran) planira ponoviti glavni par koji je spojila u uspješnoj Un Camino Hacia El Destino. S obzirom na uspjeh prethodne telenovele ovi navodi ne začuđuju. Paulina Goto zaludila je svijet, mnogi će sa zanimanjem pratiti daljnji tijek njene karijere, a neki idu toliko daleko da je već sada proglašavaju novom kraljicom telenovela. Horacio Pancheri ugodno je iznenadio u svojoj prvoj protagonističkoj ulozi, kako samostalno, tako i u paru s Goto. Ipak, pitanje je hoće li producentici Televisa dozvoliti tako brzo ponavljanje glavnog para, s obzirom da bi lako moglo doći do zasićenja kod gledatelja. Valja napomenuti kako su Paulina Goto i Horacio Pancheri par i u stvarnom životu.

Koje je vaše mišljenje o ponavljanju glavnih parova? 

Nema komentara:

Pokreće Blogger.